Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

John Player, Prince, Select και μερικά (ακόμη) της Reemtsma


1. John Player Special, King Size σκληρό (άδηλης προελεύσεως - το ίδιο και από Ελλάδα, δε χρειάζεται δεύτερη φτγρ)
2. John Player extra mild, King Size σκληρό
3. Prince, King Size μαλακό
4. Prince medium, King Size μαλακό
5. Reval, μεγάλο άφιλτρο, μαλακό
6. Το ίδιο από Γερμανία
7. Reval φίλτρο, King Size μαλακό, από Γερμανία
8. Ernte 23, King Size μαλακό, από Γερμανία
9. Roth Handle, μεγάλο άφιλτρο, μαλακό
10. Roth Handle, King Size μαλακό, από Γερμανία
11. Select Extra, King Size μαλακό, από Ελβετία
12. Select lights, King Size μαλακό, από Ελβετία

Δεν υπάρχουν σχόλια: